"ที่ปรึกษาด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ
ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี"

กิจกรรมประจำปี EXERLAB

WORKSHOP เทคนิคการกระโดดสูง
Workshop การออกกำลังกายเพื่อแก้ไข Office syndrome